logo de twitter logo de linkedin logo de facebook logo de blogger

ARQUITECNIC.NET

Assessorament Tècnic

Es realitza assessorament tant a particulars com empreses per a tot tipus de treball relacionat amb l'arquitectura i per a qualsevol finalitat.

  Tipologies d'assessoraments:
 • Altres peritatges realitzats
 • Altres valoracions realitzades
 • Adquisicions bens immobles
 • Viabilitat econòmica operacions immobiliàries
 • Legalitat en relació amb edificació
 • ..........
  Finalitat dels assessoraments:
 • Poden ser per a qualsevol tipus de finalitat.
 • Poden realitzar-se tant per a particulars, com per empreses, per assessorament intern
 • Per advocats en diferents besants
 • .....