logo de twitter logo de linkedin logo de facebook logo de blogger

ARQUITECNIC.NET

Certificat d'eficiència energètica

El 5 d’abril de 2013 el Govern central va publicar el “Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana (2013-2016)”. Així mateix, el 13 d’abril de 2013 s'ha publicat al BOE el Reial Decret 235/2013 pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.

El Reial Decret fixa l'1 de juny de 2013 com a data a partir de la qual serà obligatori disposar del certificat energètic per a edificis o vivendes que es venguin o es lloguin, i per a edificis públics de més de 500 m2.

L'ICAEN, es l'organisme encarregat de gestionar la certificació d'eficiència energètica d'edificis a Catalunya, posa a disposició el procediment mitjançant el qual es pot obtenir l’etiqueta energètica d’aquells edificis existents que hagin realitzat la qualificació energètica amb qualsevol de les eines de certificació reconegudes.

Quins edificis tenen l'obligació de tenir un certificat d'eficiència energètica?

 • Els edificis de nova construcció
 • Els edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari. S'entén per part d’un edifici la unitat, planta, vivenda o apartament en un edifici o locals destinats a ús independent o de titularitat jurídica diferent, dissenyats o modificats per a la seva utilització independent
 • Els edificis o parts d’edificis existents en els què una entitat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic.
 • Per la realització del certificat d'eficiència energètica cal un tècnic per la seva emissió, i posteriorment per aconseguir l'etiqueta d'eficiència energètica.

  El propietari caldrà que ompli un Model de Representació per donar autorització al Tècnic per poder realitzar el tràmit administratiu davant l'ICAEN.

  Un cop el tècnic a realitzat la visita al immoble, ha de realitzar el certificat amb les eines que ha posat a disposició el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme

  Realitzat el certificat amb les eines informàtiques, caldrà fer la tramitació mitjançant la pàgina web Tràmits de l'ICAEN. Es necessari disposar de certificat digital per fer la tramitació.

  Tot el tràmit es realitza telemàticament excepte la visita al immoble. Rebent el Client l'Etiqueta d'Eficiència Energètica emesa per la Generalitat i enviada al Tècnic sol·licitant. Model d'etiqueta d'eficiència energètica

  Existeixen dos formes de trobar certificats energètics realitzats i presentats a l'ICAEN Cercador de certificats d'eficiència energètica d'edifici, i mitjançant el Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis.

  Taxa Generalitat Catalunya Cèdula Habitabilitat

  Taxa Generalitat Catalunya Certificat Energètic

  TARIFES

  Per realitzar tot el tràmit fins a l'obtenció de l'etiqueta de certificació energètica es de 120* + Taxa (12,05) euros per l'àrea Metropolitana de Barcelona, i per entitats de fins a 150 m².

  Per edificis complerts cal separà entre habitatges i locals-oficines, cal obtenir dues etiquetes, una per la part d'habitatges i un altre per la part d'oficines-locals, el preu anirà dels 275* + Taxes euros per un edifici (part habitatges) de dos entitats, fins els 720* + Taxes euros per 20 entitats, i afegir, si fos el cas, 100* + Taxa euros per un local-oficina fins a 620* + Taxa euros per 20 entitats de locals-oficines per l'àrea Metropolitana, i per entitats de fins 150 m².

  PACK OFERTES

  Per habitatges si es demana la cèdula d’habitabilitat i el certificat d’eficiència energètica el preu serà inferior a la tarifa per separat, quedant en 165* + Taxa (13,75+12,05) euros la tramitació dels dos documents.

  Per blocs plurifamiliars que demanin l’ITE (Inspecció tècnica de l’Edifici) i el certificat d’eficiència energètica el preu serà inferior a la tarifa per separat, quedant els valors entre 585* + Taxa euros per un edifici (part habitatges) de dos entitats, fins els 1.548* + Taxa euros per vint entitats, i afegir, si fos el cas, 80* + Taxa euros per un local-oficina fins a 496* + Taxa euros per vint entitats de locals-oficines per l’àrea Metropolitana, i per entitats de fins 150 m².

  Taxa Generalitat Catalunya Cèdula Habitabilitat

  Taxa Generalitat Catalunya Certificat Energètic

  Si vol realitzar qualsevol consulta o vol un pressupost pot omplir un formulari de consulta

  • Telèfon de contacte
   670257703
   L'atendrem de 9 a 19h.
  • Correu electrònic
   info@arquitecnic.net
   Qualsevol horari i si ens facilita les seves dades ens posarem en contacte el mes aviat possible.
  * IVA no inclòs