logo de twitter logo de linkedin logo de facebook logo de blogger

ARQUITECNIC.NET

Entra en vigor el decret d'inspecció tècnica d'edificis amb una antiguitat de més de 45 anys.

¡¡¡¡El 27 de Maig 2015 entra en vigor nova normativa ITE!!!!

El 23 de febrer de 2011 entra en vigor el decret de les Inspeccions Tècniques dels Edificis, derogat pel Decret 67/2015 de 5 de maig que va entrar en vigor el 27 de Maig de 2015, una revisió obligatòria que hauran de passar tots els edificis d’habitatges plurifamiliars i unifamiliars que tinguin més de 45 anys, i els que vagin assolint aquesta antiguitat. L’objectiu és instituir un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges, portant a la pràctica un procediment per verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

Per això, un tècnic competent (arquitecte tècnic o enginyer d’edificació) inspeccionarà visualment l’estat dels elements constructius que conformen l’edifici i les instal·lacions per tal que les comunitats puguin establir un projecte de reparacions i, si cal, assolir les condicions d’aptitud necessàries.

La Generalitat fa pública a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya documents i generador informes inspecció tècnica edificis IITE Existeixen eines al marcat que faciliten el treball dels tècnics per la confecció de la ITE ALTRA E3 mas que una ITE

La Generalitat va penjar a la web un llibre d'estil com a guia per a la realització dels informes ITE

Amb el nou decret s'ha de realitzar el LLIBRE DE L'EDIFICI un cop es rep l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici

Si l'ITE presenta deficiències lleus i/o importants i/o greus i/o molt greus caldrà fer un PROGRAMA DE REHABILITACIÓ I INFORMES DE VERIFICACIÓ tal com estableix el Decret

Conseqüències per incompliments del deure de la Propietat o Comunitat de Propietaris. Regim sancionador

RELACIÓ ANTIGUITAT DE L’EDIFICI AMB EL TERMINI MÀXIM PER PASSAR LA INSPECCIÓ

Per habitatges plurifamiliar

Anteriors a 1950 Ja han d'haver realitzat la inspecció

Entre 1951 i 1960 Fins al 31 de desembre de 2015

Entre 1961 i 1970 Fins al 31 de desembre de 2016

A partir de 1971 Fins al 31 de desembre de l’any en què l’edifici assoleixi els 45 anys d’antiguitat

Per habitatges unifamiliars, exemptes si la construcció està separada 1,5 mt o més de la via pública, de zones d'us públic i de les finques adjacents, i si te actualment cèdula d'habitabilitat en vigor fins que caduqui

Anteriors a 1900 Fins al 31 de desembre de 2016

Entre 1901 i 1930 Fins al 31 de desembre de 2017

Entre 1931 i 1950 Fins al 31 de desembre de 2018

Entre 1951 i 1960 Fins al 31 de desembre de 2019

Entre 1961 i 1975 Fins al 31 de desembre de 2020

A partir de 1975 Fins al 31 de desembre de l’any en què l’edifici assoleixi els 45 anys d’antiguitat

DIFERENCIES IMPORTANTS AMB EL NOU DECRET

Les unifamiliars que donin a carrer o veïns cal que realitzin l'ITE

El fet de no disposar de l'informe pot comportar la imposició de multes coercitives segons la Llei 18/2007

Quatre qualificacions de les patologies, molt greus, greus, importants i lleus

L'edifici serà apte sinó presenta deficiències o les que presenta son lleus, vigència de 10 anys

L'edifici serà apte provisional si presenta deficiències qualificades com a importants. Vigència de 6 anys però cal que el tècnic faci la revisió de les patologies importants cada dos anys per comprovar que no han empitjorat les patologies. En cas que es reparin ja no caldrà revisar mes i caldrà tornar a fer l'informe quant s'esgoti el període de 6 anys.

L'edifici serà apte cautelarment si presenta deficiències qualificades com a greus o molt greus, si les mesures cautelars s'han pres i no existeix risc per les persones. Vigència de 3 anys però cal que el tècnic faci la revisió de les patologies greus o molt greus cada dotze mesos o menys per comprovar que no han empitjorat les patologies. En cas que es reparin ja no caldrà revisar mes i caldrà tornar a fer l'informe quant s'esgoti el període de 3 anys.

Resolució denegatòria d'aptitud si l'edifici presenta patologies greus o molt greus sense les mesures cautelars obligatòries executades. I caldrà presentar un nou ITE un cop s'acrediti que s'han realitzat.

El tècnic facilitarà l'ITE a la Comunitat de Propietaris, Propietari Vertical o Persona física, i aquesta tindrà un termini màxim de 4 mesos per comunicar i facilitar aquest ITE a la Generalitat, esgotat aquest termini l'ITE realitzat no tindrà validesa.

Els ITE's realitzats fins ara amb l'anterior decret no presentats a la Generalitat, caldrà demanar el certificat d'aptitud en un termini màxim de 6 mesos a la entrada en vigor del nou decret, es adir que com a màxim el 27/11/2015, sinó l'ITE realitzat no tindrà validesa. I els edificis que l'ITE presenti amb patologies greus o molt greus tenen de temps per realitzar-les fins el 27/5/2017, un cop exhaurit aquest termini sense haver realitzat les obres de reparació de les patologies greus o molt greus, l'ITE quedarà sense efecte i caldrà realitzar nou ITE segons la normativa vigent en aquell moment.

Web del Decret de la Generalitat

Sol·licitar el Certificat d'Aptitud de l'Edifici

Taxa Generalitat Catalunya Certificat Energètic

TARIFES

La tarifa per la realització de l'ITE va dels 375* euros per un edifici de dos entitats, fins els 1.000* euros per vint entitats dins l'àrea Metropolitana de Barcelona, i per entitats de fins a 150 m².

PACK OFERTA

Per blocs plurifamiliars que demanin l’ITE (Inspecció tècnica de l’Edifici) i el certificat d’eficiència energètica el preu serà inferior a la tarifa per separat, quedant els valors entre 585* + Taxa euros per un edifici (part habitatges) de dos entitats, fins els 1.548* + Taxa euros per vint entitats, i afegir, si fos el cas, 80* + Taxa euros per un local-oficina fins a 496* + Taxa euros per vint entitats de locals-oficines per l’àrea Metropolitana, i per entitats de fins 150 m².

Taxa Generalitat Catalunya Certificat Energètic

Si vol realitzar qualsevol consulta o vol un pressupost pot omplir un formulari de consulta

  • Telèfon de contacte
    670257703
    L'atendrem de 9 a 19h.
  • Correu electrònic
    info@arquitecnic.net
    Qualsevol horari i si ens facilita les seves dades ens posarem en contacte el mes aviat possible.
* IVA no inclòs