logo de twitter logo de linkedin logo de facebook logo de blogger

ARQUITECNIC.NET

Peritatges

Es realitzen peritatges de tot tipus i per a qualsevol finalitat.

Inscrit en les llistes de Perit de Part i Judicial del CAATEEB.

  Tipologies de peritatges:
 • Patologies existents
 • Danys ocasionats a tercers o per un tercer
 • Litigi per llindars
 • Valoració de tipus d’immoble, dret, .....
 • .....
  Finalitat de peritatges:
 • Judicial com a perit de part o designat judicialment
 • Per assessorament tant particular com de societats
 • Per advocats
 • .....