logo de twitter logo de linkedin logo de facebook logo de blogger

ARQUITECNIC.NET

Valoracions i Taxacions

Es realitzen valoracions de bens immobles (solars, terrenys, edificis, habitatges, locals, oficines, naus, ...) per a tot tipus de finalitats.

Es realitzen Pre-Valoracions

Inscrit a les llistes de Taxadors per el Registre Mercantil

Inscrit a les llistes de Taxadors per l'Agencia Tributaria

imatge valoració mostra

Exemple de taxació

Valoració típica per habitatge plurifamiliar, oficina, local....