logo de twitter logo de linkedin logo de facebook logo de blogger

ARQUITECNIC.NET

Pre-Valoracions i/o estudis de mercat

Es realitzen pre-valoracions i/o estudis de valor de mercat o arrendament, de bens immobles (solars, terrenys, edificis, habitatges, locals, oficines, naus, ...).

    Pre-Valoracions per determinar el valor de mercat o arrendament:

  • Es realitzen estudis de pre-valoració i/o de mercat (rendes i vendes) per habitatges, oficines i locals en blocs plurifamiliars a 100€* sense visita del immoble (tota Catalunya). El client haurà de facilitar dades del immoble per poder realitzar la pre-valoració en funció de les dades que faciliti. En cas de necessitar-se visita del tècnic (perquè ho requereixi el client), tindrà un increment de 60€ per la visita dins de l'entorn Metropolità. En zones mes allunyades s'haurà de definir prèviament realitzant un pressupost.
  • La informació que haurà de facilitar el client es: adreça completa del immoble, estat de conservació, reformes realitzades (antiguitat de les reformes, en quina zona del immoble s'han realitzat i les qualitats de les mateixes), superfície útil del immoble. Si s'adjunten fotografies i/o planells millor per definir en major exactitud les qualitats, estat de conservació i distribució.
  • El tipus d'informe que es realitza es la comparació del immoble en funció de las dades facilitades i/o obtingudes, comparant-les amb l'oferta existent en aquell moment d'immobles similars. Mètode de Comparació.
  • Si es vol una pre-valoració d'edificis, naus, solars i qualsevol altre immoble no contemplat, haurà de realitzar consulta perquè li facilitem un pressupost.
imatge pre-valoració de mostre

Exemple de pre-valoració

Pre-valoració típica per habitatge en edifici plurifamiliar, oficina, per obtenir el seu valor real i assessorament per definir un preu de venda.