logo de twitter logo de linkedin logo de facebook logo de blogger

ARQUITECNIC.NET

Valoracions per l'Agencia Tributaria

Valoracions de bens immobles com AVAL per l'Agencia Tributaria

Valoracions de bens immobles contradictòries per l'Agencia Tributaria

Inscrit a les llistes de Taxadors per l'Agencia Tributaria

Taxador homologat pel Banc d'Espanya

imatge valoració mostra

Exemple de taxació

Valoració típica per habitatge plurifamiliar, oficina, local....